Κυριακή, 25 Ιανουαρίου 2009

Επεξηγήσεις γιαΤούρκικα σημάδια


Χαμηλότερο σημείο εισόδου κρύπτης-Το πλατύσκαλο είναι πολύ σημαντικό. Ίσως είναι βάση
Άδειο δωμάτιο καλυμμένο από πέτρα.
Υπάρχει είσοδος καλυμένη από πέτρα.

Σημάδι χρυσού.Δέν είναι ποτέ μόνο του
Είσοδος μπροστά από σπηλειά.
Πολύ σημαντικό(υπάρχει χρυσός)Είσοδος Κρύπτης
Η είσοδος κλειστή